Historie farmy

První dochovaný zápis o našem “gruntu“ pochází z roku 1593, jehož vlastníkem v té době byl Jan z Čásného. Od té doby až do současnosti lze spočítat 12 generací, které zde hospodařily. Zatím posledním vlastníkem je od roku 1991 Tomáš Čásenský.

V roce 1950 byl statek zabrán s celkovou výměrou 47 ha. Žádné války, které se naší historií přehnaly, nepřerušily hospodaření na statku až do nástupu totalitního režimu.

 

Současnost

V r. 1991 byly pozemky vráceny a začali jsme s chovem holštýnského a červenostrakatého skotu. V současné době obhospodařujeme 85 ha pozemků, převážně pastvin.

V roce 2006 jsme přešli z chovu mléčného na masný skot. Nákupem 6-ti jaloviček, převodným křížením a embryotransferem chceme docílit čistokrevného stáda okolo 50 matek plemene LIMOUSINE. První plemenný býk, který zde působil tři roky, byl Noll z Kaliště. Druhý býk byl Rock z Cunkova a nyní zde působí Ulbert z Cunkova. V r. 2013 jsme zakoupili 2 jalovičky francouzského rustikálního plemene SALERS a inseminací chceme docílit stav 5 matek tohoto plemene. Již se podařilo úspěšně uchovnit a zároveň i prodat 7 našich mladých plemenných býčků ve spolupráci s OPB Cunkov.